Чингис Хаан олон улсын нисэх буудлын “В2”, “В8” хамгаалагдсан бүсээр орох болон гарахдаа нэвтрэх үнэмлэхээ уншуулах тухай

Чингис Хаан олон улсын нисэх буудлын “В2”, “В8” хамгаалагдсан бүсээр орох болон гарахдаа нэвтрэх үнэмлэхээ уншуулж байхыг нийт ажилтнуудад анхааруулж байна.
Тайлбар: Нэвтрэх үнэмлэхийг орохдоо уншуулаад гарахдаа уншуулаагүй 72 цаг болох болон орохдоо уншуулаад гарахдаа уншуулалгүй дахин орохдоо уншуулахад нэвтрэх үнэмлэх блоклогдож хүндрэл үүсэх тул хариуцлагатай байхыг мэдэгдэж байна.