Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН “ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ”-д санал авахаар танилцуулж байна.

Журмын төсөлтэй танилцаад, 2018-09-27 гэхэд харьяалагдах хэсгийн даргадаа саналаа өгнө үү.

“ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ”-ыг эндээс татаж авна уу.