4. ОХУ-БНХАУ-тай байгуулсан гэрээ

1 BEIJING ACC
2 HAILAR ACC
3 HOHHOT ACC
4 LANZHOU ACC
5 Гэрээ Иркутск 2017
6 Красноярск
7 Новосибирск