Харилцан ажиллагааны журам.

1 НХҮА ба ГТҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам
2 НХҮА болон Нисэхийн сургалтын төв хоорондын хамтран ажиллах гэрээ
3 НХҮА болон НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам
4 НХҮА болон ТХНҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам
5 НХҮА болон ”Чингис хаан” ОУНБ-ын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам
6 НХҮА болон ШНЗА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам
7 НХҮА, Зэвсэгт хүчний 303-р анги хоорондын харилцан ажиллагааны журам