Удирдлагын баг

П.Мөнхжаргал
НХҮАлбаны дарга
Утас: 281700
Э-шуудан: munkhjargal.p@mcaa.gov.mn

Х.Энхбаатар
НХҮАлбаны дэд дарга
Утас: 281771
Э-шуудан: enkhbaatar.kh@mcaa.gov.mn

Ө.Баасансүх
НХҮАлбаны ерөнхий менежер
Утас: 281613
Э-шуудан: baasansukh@mcaa.gov.mn

С.Мягмардорж
Аюулгүй ажиллагааны хэсгийн дарга
Утас: 281174
Э-шуудан: myagmardorj.s@mcaa.gov.mn

Д.Гантөмөр
Чанар баталгаажуулалтын
хэсгийн дарга
Утас: 281702
Э-шуудан: gantumur.d@mcaa.gov.mn

Г.Эрдэнэтөгс
Захиргаа, хүний нөөцийн хэсгийн дарга
Утас: 281731
Э-шуудан: erdenetugs.g@mcaa.gov.mn

Б.Бадрал
Сургалт, дадлагын хэсгийн дарга
Утас: 281715
Э-шуудан: badral.ba@mcaa.gov.mn

Ц.Батсайхан
БНХУ-ын хэсгийн дарга
Утас: 281614
Э-шуудан: batsaikhan.ts@mcaa.gov.mn

Г.Ганхуяг
ОНХУ-ын хэсгийн дарга
Утас: 281710
Э-шуудан: gankhuyag.g@mcaa.gov.mn

Г.Мөнгөнхуяг
АНХУ-ын хэсгийн дарга
Утас: 281769
Э-шуудан: mungunkhuyag.g@mcaa.gov.mn

Э.Ундрах
НМҮ-ний хэсгийн дарга
Утас: 281709
Э-шуудан: undrakh.e@mcaa.gov.mn

Д.Мөнх-Эрдэнэ
ЭХАТМЗ хэсгийн дарга
Утас: 281753
Э-шуудан: munkherdene.d@mcaa.gov.mn

Т.Алтанзул
ШТ-ийн хэсгийн дарга
Утас: 281680
Э-шуудан: altanzul.t@mcaa.gov.mn

Г.Батбулган
ТҮА-ны хэсгийн дарга
Утас: 281701
Э-шуудан: batbulgan.g@mcaa.gov.mn

Ц.Ган-Эрдэнэ
МТ-ийн хэсгийн дарга
Утас: 281772
Э-шуудан: ganerdene.ts@mcaa.gov.mn