Мэдээ

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэмжээнд нийтийг хамарсан шинэ жилийн баяр ёслол арга хэмжээг нэгдсэн журмаар байгууллагаас зохион байгуулахгүй болно. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, нийт...

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН "ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ"-д санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлтэй танилцаад, 2018-09-27 гэхэд харьяалагдах хэсгийн даргадаа саналаа өгнө үү. "ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ"-ыг эндээс татаж авна уу.

Нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

  Дараах ажлын байруудад (ААХ-ийн Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн -1, БНХУХ-ийн АНУ - 2) ажилтан сонгон шалгаруулна. Үүнд; ААХ-ийн Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн:  Ажлын байрны зорилго; Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний аюулгүй...

Монгол улсын агаарын зайг бүрэн хянах ads-b...

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар автомат, ажиглалтын “ADS-B” системийг өнөөдрөөс /2018 оны 6 сарын 21/ эхлэн нэвтрүүлж нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагад ашиглаж эхэллээ. Ингэснээр нислэгийн хөдөлгөөний...

Нислэгийн удирдагчийн ээлжийн хувцасны загвар шинэчлэх нээлттэй...

Зорилго: Нислэгийн удирдагчийн одоогийн дүрэмт хувцасыг зөвхөн баяр ёслолын тэмдэглэлт өдрүүдээр өмсөж хэрэглэх шийдвэр гаргаж, үүнтэй холбогдуулан НХҮА-ны нислэгийн удирдагчийн ээлжийн хувцасны загварыг ажилтнуудын...

Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгаа – 2017

2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ИНЕГ-ын Мэдээллийн цагаар НХҮА-ны Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн үйл ажиллагааны танилцуулга болон 2017 оны ажлын үр дүнгийн тайлан...