Мэдээ

Мэргэжлийн хариуцлагын эрсдлийн судалгаа

Сайн байна уу? Байгууллагын хөрөнгийн болон мэргэжлийн хариуцлагын эрсдлийн үнэлгээ, даатгалын хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд ИНЕГ-ын нийт ажилтнуудаас эрхэлж буй ажил, мэргэжил дээр мэргэжлийн хариуцлагын эрсдэл...

Хөдөлмөрийн дотоод журам

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөх Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцна уу. Дэлгэрэнгүй.

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэмжээнд нийтийг хамарсан шинэ жилийн баяр ёслол арга хэмжээг нэгдсэн журмаар байгууллагаас зохион байгуулахгүй болно. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, нийт...

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН "ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ"-д санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлтэй танилцаад, 2018-09-27 гэхэд харьяалагдах хэсгийн даргадаа саналаа өгнө үү. "ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ"-ыг эндээс татаж авна уу.

Нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

  Дараах ажлын байруудад (ААХ-ийн Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн -1, БНХУХ-ийн АНУ - 2) ажилтан сонгон шалгаруулна. Үүнд; ААХ-ийн Аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн:  Ажлын байрны зорилго; Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний аюулгүй...

Монгол улсын агаарын зайг бүрэн хянах ads-b...

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар автомат, ажиглалтын “ADS-B” системийг өнөөдрөөс /2018 оны 6 сарын 21/ эхлэн нэвтрүүлж нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагад ашиглаж эхэллээ. Ингэснээр нислэгийн хөдөлгөөний...