Хавсралт 3
МА-ЗА001-МХ03A

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ

МХ03A
Тоног төхөөрөмжийн ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл   Баримтын дугаар…
Та доорхи өгөгдлүүдээс аль нэгийг нь (√) ашиглан сонгон уу!
RCAG Шууд утас RADAR VCCS Навигацийн т/төхөөрөмж Тайлбар
ТӨВ HIL126.0 ЭРХҮҮ SDD3 UB1 D/VOR
BOR 126.0 SDD4 UB2 DME
UND 126.0 CMD SUR-ACC1 ХЧС
BUL 126.0 FDD… SUR-ACC2 ОЧС
HNGR 126.0 Target lost Хол МРМ
UND 126.5 AFTN Decorrelated STCA ажилласан Ойр МРМ
М/УУЛ126.0 Control A SDD гацах MTCD буруу ажилласан
5680КВ Control B FDP ажилгүй болох
HIL 121.5 Төлөвлөлт Хуурамч target STCA ажиллаагүй
CHO 121.5 Бусад
МӨРӨН HNGR128.0 Красноярск SDD1 D/VOR
BUL 128.0 SDD2 MUREN1 DME
ARV 128.0 CMD MUREN2 ЧС
HIL126.0 FDD2
BUL126.0 Target lost STCA ажилласан
HNGR121.5 Decorrelated MTCD буруу ажилласан
HIL121.5 SDD гацах
MUR 121.5 FDP ажилгүй болох STCA ажиллаагүй
ULA 121.5 Хуурамч target
HOV 124.0 Бусад
ДОРНОД CHO 126.5 Бээжин SDD7
BRT 126.5 Хөх хот SDD8 DORNOD-1
BOR 126.5 CMD DORNOD-2
MDG 126.5 FDD3
OYT 126.5 Target lost STCA ажилласан
SAI 126.5 Decorrelated MTCD буруу ажилласан
UND 126.5 SDD гацах
IKH 126.5 FDP ажилгүй болох STCA ажиллаагүй
CHO 121.5 Хуурамч target
BRT 126.5 Бусад
ГОВЬ ARV 127.0 Бээжин SDD5 D/VOR
OYT 127.0 Хөх хот SDD6 GOBI1 DME
MDG 127.0 CMD GOBI2
BTG 127.0 FDD…
SAI 127.0 Target lost STCA ажилласан
HIL 127.0 Decorrelated MTCD буруу ажилласан
DLN 127.0 SDD гацах
HIL 121.5 FDP ажилгүй болох STCA ажиллаагүй
SAI 121.5 Хуурамч target
АЛТАЙ ULA 124.0
BHR 124.0
HOV 124.0
TOS 124.0
URG 124.0
ALT 124.0
DLN 124.0
ARV 124.0
ALT 12.5
MUR 121.5
ULA 121.5
Мэдээлэл өгсөн агаарын хөлөг Агаарын хөлгийн алслалт /илтгэх цэгээс/ Агаарын хөлгийн өндөр Хугацаа /UTC/ Мэлээлэл авсан ТХНҮА-ны ЕЗИ, утас Мэдээлэл өгсөн ажилтны имэйл хаяг, утас
Бусад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл
Мэдээлэл өгсөн ажилтны нэр /гарын үсэг/
ОнСарӨдөр


ЕНУ-ийн дүгнэлт, шийдвэр, авсан арга хэмжээ
ЕНУ-ийн нэр ОнСарӨдөр