НХҮА-ны баримт бичиг
Агаарын навигаци – 2024 дунд хугацааны стратеги 2017/09/22
1 НХҮА-ны Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар 2020/03/09
2 НХҮА-ны Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны гарын авлага 2020/03/09
3 НХҮА-ны Чанарын хяналтын журам 2017/06/07
4 НХҮА-ны Чанарын хяналтын гарын авлага 2018/10/23
5 НХҮА-ны Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 2015/10/09
6 НХҮБ-ын Аюулгүй байдлын хөтөлбөр 2017/03/15
7 НХҮА-ны Дотоод аудитын хөтөлбөр 2018/09/13
8 Хүний хүчин зүйлийн бодлого, хөтөлбөр 2015/10/09
9 НХҮА-ны аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам 2017/06/16
10 НХҮА-ны удирдлагын дүн шинжилгээний журам 2018/09/13
ICAO-ийн баримт бичиг
1 Annex 19 – Safety Management 2nd edition
2 Safety Management Manual – Doc 9859 4th edition
3 Safety Management Manual – Doc 9859 3rd edition
تحميل برنامجherunterladendescargar gratistélécharger logiciel무료로 다운로드szoftver letöltésekozmikpandadownloadro