(Mongolia) ИНҮТ-ийн Аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны бичиг баримт