MN

Human resource

Зохион байгуулалтын нэгж: 9

Орон тоо : 246

Хүйсийн харьцаа /хувиар/

 • Эрэгтэй
 • Эмэгтэй

Насны байдал /хувиар/

 • 21-30 нас
 • 31-45 нас
 • 46-60 нас

Ажилласан жил /хувиар/

 • 0-5 жил
 • 6-10 жил
 • 11-15 жил
 • 16-20 жил
 • 21-25 жил
 • 26-с дээш

Боловсролын байдал /хувиар/

 • Дээд
 • Тусгай дунд
 • Бүрэн дунд
 • Бүрэн бус

Мэргэжлийн байдал /хувиар/

 • Нислэгийн хөдөлгөөний
 • Бусад

НХҮ-ний хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтууд:

 1. Анхан шатны сургалт/INITIAL/
  1. Шинээр ажилд орсон ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт
 2. Сэргээх болон давтан сургалт
  1. Ажлын байрны дадлагын өмнөх сэргээх сургалт/Pre OJT/
  2. Онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах сургалт, дадлага/Emergency training/
  3. Өөрчлөх, шилжих, хувьсах сургалт
  4. Ажлын байрны сэргээх, давтан сургалт
  5. НХҮ-ний Ойртолтын нислэгийн удирдагчийн ур чадвар хадгалах сэргээх дадлага сургалт
  6. Мэргэжлийн англи хэлний болон нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний сэргээх болон давтан сургалт /ОН НУ, НМА/
 3. Мэргэших буюу хөгжих сургалт
  1. Ерөнхий англи хэлний сургалт
  2. Мэргэжлийн англи хэлний LEVEL 4, 5 хангасан НУ-г хэлний түвшин хадгалах, ахиулах сургалт
  3. Мэргэжлийн англи хэлний LEVEL 3-тай НУ-г хэлний түвшин ахиулах сургалт
  4. Багш нислэгийн удирдагчдын заах арга зүйн чадвар олгох сургалт
  5. Менежментийн сургалт
  6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт
  7. Аудиторын сургалт
  8. Хүний нөөцийн сургалт
  9. Аюулгүй ажиллагааны сургалт
  10. Нислэгийн төлөвлөлтийн сэргээх сургалт

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper