Historical events

2016 он

Ойртолтын нислэгийн удирдлагын үйлчилгээнд бодит ажиглалтын удирдлагын үйлчилгээг  нэвтрүүлсэн.

2015 он

Дээд агаарын зайд агаарын хөлөг хоорондын тууш зайчлалыг 90км-ээс 30км-т шилжүүлсэн.

2014 он

Бодит ажиглалтын удирдлагын секторуудын ачааллыг жигд хувиарлах процедурын удирдлагын Дорнод секторыг бодит ажиглалтын удирдлагын Дорнод секторт нэгтгэсэн.

2013 он

Нисэлгийн хөдөлгөөний удирдлаганд ашиглагддаг СТРИП-ний загварыг өөрчилсөн.

2012 он

Дээд агаарын зайд бодит ажиглалтын удирдлагын систем албан ёсоор нэвтэрсэн.

2011 он

“RVSM – Багасгасан  босоо зайчлал” – амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

2010 он

Нислэгийн удирдагч нарт Англи хэлний 4-р түвшний шаардлага тавигдаж эхэлсэн.

2008 он

Индира компаний 3ш хоёрдогч  радиолокатор, газрын навигацийн 4ш VOR/DME болон 4ш NDB станцуудыг авч суурилуулсан байна.
GINOM, VAMOL, NIXAL агаарын хаалгууд тус тус шинээр нээгдсэн.

2006 он

МУ-ын дээд агаарын зай буюу 6150 м-ээс дээш өндөрт үйлдэгдэх бүх нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагыг Улаанбаатар хотын НХУ-ын төвөөс явуулж эхэлсэн.

2005 он

ИНД-172 дүрмийн стандарт шаардлагыг хангаж НХҮБ-ын гэрчилгээг албан ёсоор авсан.

2001 он

ИНД-71, ИНД-73 батлагдаж, МУ-ын агаарын зайн босоо, хэвтээ хязгаарлалтууд болон аэродромын бүсийн агаарын зайн ангиллыг тогтоожээ.

1998 он

Гадаадын 3-дагч улс орнуудад НУ-ыг бэлтгэж эхэлсэн.

1997 он

ХБНГУ-ын Люфтханза авиакомпаний сургалтын төвд 16 НУ-ыг сургаж, ОУ-ын НХУ-ын сертификат олгосон. Дээрх сургалтанд хамрагдсан НУ-д НХУ-д СТРИП ашиглан процедурын аргаар НХУ явуулах технологийг шинээр нэвтрүүлсэн.1997

1995 он

НХУД-95-ыг мөрдөж эхэлсэн.

1994 он

Багш НУ-ийн эрхийг нэр бүхий  НУ-дад анх олгосон.

1992 он

Агаарын зайд нислэг үйлдэх тухай МУ-ын хууль батлагдаж НХУТ байгуулагдаж, агаарын хөлгүүдэд 24 цагийн үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн.

1991 он

“DARNO” агаарын шинэ хаалга нээгдсэн

1987 он

ИАТБ-уудтай гэрээ хийж МУ-ын нутаг дэвсгэр дээгүүр нисэн өнгөрөх агаарын хөлгүүдээс НХҮ үзүүлсэний хураамж авч эхэлсэн.

1986 он

Хөрш улсуудын НХУБ-уудтай агаарын хөлгийн удирдлага шилжүүлэх гэрээ байгуулах эхлэл тавигдсан.

1970 он

“Агаарын Харилцааны Газар”-ын даргын тушаалаар “Нислэгийн удирдагч”-ийн албан тушаалыг шинээр бий болгож НХУД-70 батлагдсан.

1969 он

МУ-ыгдамжин өнгөрөх ОУ-ын нислэгийн үндэс суурь тавигдсан.

1957 он

НХҮА байгуулагдсан

...
تحميل برنامجherunterladendescargar gratistélécharger logiciel무료로 다운로드szoftver letöltésekozmikpandadownloadro