News

ASIAN PACIFIC 3 th GLOBAL ATM FORUM

Ulaanbaatar, Mongolia 14-17 JULY 2019 Organizer: Air navigation policy department of MCAA Welcome to mongolia all asian ATC’s Agenda

(Mongolia) Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Хамтран ажиллах тухай

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Монгол Улсад нисэх хүчин үүсч хөгжөсний...

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Үйл ажиллагааны заавар

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Зөвлөмж-мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Агаарын зайг тогтоох тухай

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Албаны ТҮАХ-ийн даргын нээлттэй ажлын байр...

Sorry, this entry is only available in Mongolian.

(Mongolia) Сайн үйлсийн аян

Sorry, this entry is only available in Mongolian.